Lütfen bekleyiniz...

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Engellilik Oranı %90’ın Altında Bulunan Özür Durumlarında Taşıt Alımlarının Vergisel Analizi

MakaleMehmet Emrah BiniciRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt 4, Sayı 7
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Recep Tayyip Erdogan Universtiy Journal of Social Sciences (2018) 7: 67-82 Hakemli Araştırma Makalesi | Peer-reviewed Research Article Başvuru|Submission Kabul|Accept Yayın|Publish 27.03....

Özel Tüketim Vergisinin Katma Değer Vergisi Matrahına Bir Unsur Olarak Dahil Edilmesi Üzerine Bir Değerlendirme

MakaleAdil NASLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 134
Özel Tüketim Vergisinin Katma Değer Vergisi Matrahına Bir Unsur Olarak Dahil Edilmesi Üzerine Bir Değerlendirme* Kategori: Vergi Hukuku Yazar Adı: Adil NAS Yayın Tarihi: 01.02.2016 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 134 Cilt: 12 ...

Türkiye ve Avrupa Birliği Özel Tüketim Vergisi Sistemlerinin Karşılaştırması

MakaleSoner ALTAŞLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2015, Cilt 11, Sayı 126
Türkiye ve Avrupa Birliği Özel Tüketim Vergisi Sistemlerinin Karşılaştırması Kategori: Vergi Hukuku Yazar Adı: Soner ALTAŞ Yayın Tarihi: 01.06.2015 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 126 Cilt: 11 Türkiye ve Avrupa Birliği Özel T...

Avrupa Birliği Ve Türk Vergi Sistemlerinde Özel Tüketim Vergisi

MakaleAyşe Elif YILDIRIMGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2015, Cilt 19, Sayı 1
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIX, Y. 2015, Sa. 1 219 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK VERGİ SİSTEMLERİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ Ayşe Elif YILDIRIM * ÖZET Avrupa Birliği bünyesinde, üye devletlerin vergi sistemlerinin uyumlaştırılması iç pazarı...

Vergi Türevli Davaların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce Kabul Edilebilir Bulunması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi?nin Vergi Yargılamasında Referans Norm Olarak Alınabilirliği Üzerine Bir Derleme

MakaleSelami Demirkolİdare Hukuku ve İlimleri DergisiYıl 2012, Cilt 15, Sayı 1
VERGG TÜREVLG DAVALARIN, AVRUPA GNSAN HAKLARI MAHKEMESG’NCE KABUL EDGLEBGLGR BULUNMASI Avrupa Gnsan Hakları SözleGmesi?nin Vergi Yargılamasında Referans Norm Olarak Alınabilirliği Üzerine Bir Derleme. Dr. Selami DEMGRKOL ? “YanlıGlı...

Kuruluşunun 29. Yılında Bölge İdare, İdare Ve Vergi Mahkemeleri -keyfiliği Önleyen Güvence-

MakaleAhmet Gülerİdare Hukuku ve İlimleri DergisiYıl 2012, Cilt 15, Sayı 1
KURULUgUNUN 29. YILINDA BÖLGE GDARE, GDARE VE VERGG MAHKEMELERG -Keyfiliği Önleyen Güvence- Ahmet GÜLER ? GGRGg 2000?li yılları olanca hızıyla yaGadığımız günümüz dünyasında; kimi zaman uzay çağı, kimi zaman ise bilgi ve iletiGim çağı gibi ...

Türk Vergi Hukukunda Yer Alan Sakat Ve Özürlülere Yönelik Vergisel Ayrıcalıklar

MakaleDerya YAYMAN , Ali ÇIMATGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2012, Cilt 16, Sayı 3
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, Y. 2012, Sa. 3 297 TÜRK VERGİ HUKUKUNDA YER ALAN SAKAT VE ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK VERGİSEL AYRICALIKLAR Derya YAYMAN * Ali ÇIMAT ** ÖZET En gelişmiş canlı olarak tanımlanan insan, doğuştan veya sonradan m...

Bir Anayasa Mahkemesi Kararının Düşündürdükleri

MakaleHakan ÜZELTÜRKLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2011, Cilt 7, Sayı 83
Bir Anayasa Mahkemesi Kararının Düşündürdükleri Kategori: Vergi Hukuku Yazar Adı: Hakan ÜZELTÜRK Yayın Tarihi: 01.10.2011 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 83 Cilt: 7 BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ *   Prof. ...

Bazı Ürünlerden (alkollü İçecekler-madeni Yağlar Ve Tütün Mamulleri) Alınan Özel

MakaleTÜKETİM VERGİSİNİN ÜLKE BAZINDA KARŞILAŞ ANALİZİDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2011, Cilt , Sayı 29
BAZI ÜRÜNLERDEN (ALKOLLÜ İÇECEKLER-MADENİ YAĞLAR VE TÜTÜN MAMULLERİ) ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN ÜLKE BAZINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Ali Çelikkaya * Özet: Bu çalışmanın amacı bazı ürünler (Alkollü içecekler, Madeni Yağlar ve Tütün Mamulle...

Tüketim Vergisinin Ülke Bazında Karşılaştırmalı Analizi

MakaleALİ ÇELİKKAYADumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2011, Cilt , Sayı 29
BAZI ÜRÜNLERDEN (ALKOLLÜ İÇECEKLER-MADENİ YAĞLAR VE TÜTÜN MAMULLERİ) ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN ÜLKE BAZINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Ali Çelikkaya * Özet: Bu çalışmanın amacı bazı ürünler (Alkollü içecekler, Madeni Yağlar ve Tütün Mamulle...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor