Lütfen bekleyiniz...

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132) Yayınlandı

Haber Tarihi: 24.09.2018

* 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132) yayınlandı.

* Yayınlanan karar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “ - Diğerleri” satırı altında yer alanlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları tespit edilmiştir.

* Mezkûr Karar’a aşağıda yer verilmiştir;

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)

Karar Sayısı: 132

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Eylül 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

23/9/2018 TARİHLİ VE 132 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Madde 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “ - Diğerleri” satırı altında yer alanlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

https://legalbank.net/files/286216/%5b24%5d_files/image001.png

Madde 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.