Lütfen bekleyiniz...

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru Yayınlandı

Haber Tarihi: 02.04.2020

* 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2/4/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

* Mezkûr Tablo’ya aşağıda yer verilmiştir;

https://legalbank.net/uploads/ekler/g%C3%B6rsel/%C3%96TV%203.jpg