Lütfen bekleyiniz...

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 29.12.2020 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Yayınlandı
2 17.11.2020 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
3 31.08.2020 Otomobilde ÖTV Düzenlemesi Yapıldı
4 04.08.2020 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 4 Ağustos 2020
5 10.07.2020 Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Deniz Araçlarına, Miktarı Her Geminin Teknik Özelliklerine Göre Tespit Edilmek ve Kullanacak Geminin Jurnaline İşlenmek Kaydıyla, Verilecek Akaryakıtta ÖTV Sıfırlanmıştır
6 26.06.2020 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
7 02.04.2020 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru Yayınlandı
8 26.03.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301) Yayınlandı
9 22.04.2019 Engelli Vasisinin ÖTV İndiriminden Yararlanarak Araç Almasına İzin Verilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
10 22.02.2019 Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
11 18.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
12 01.11.2018 Tapu Harcı İndirimi Uzatıldı
13 24.09.2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132) Yayınlandı
14 05.09.2018 Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) Yayınlandı
15 12.06.2018 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlandı
16 21.05.2018 Bazı Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranları Yeniden Tespit Edildi
17 17.05.2018 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar Yayınlandı
18 28.03.2018 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
19 16.02.2018 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
20 30.01.2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi, 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit ve 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Ödeme Tarihi 31 Ocak 2018
21 26.05.2017 BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ UZATILDI
22 11.05.2017 VERGİ YAPILANDIRMASINDA 2. TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 31 MAYIS 2017
23 03.02.2017 BAZI ÜRÜNLERDE ÖTV’Yİ SIFIRLAYAN BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANDI
24 27.12.2016 2017 YILI MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ BELLİ OLDU