Lütfen bekleyiniz...

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

14.01.2023 / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 545) 30.12.2022 / Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) 10.12.2022 / Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24.11.2022 / 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6417) 15.11.2022 / 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12.Taksit Ödemesi için Son Gün 30 Kasım 2022 26.07.2022 / Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) 26.07.2022 / Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 05.07.2022 / 7417 Sayılı Kanun ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmıştır 27.05.2022 / 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614) 27.05.2022 / 5614 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>