Lütfen bekleyiniz...

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

09.07.2020 / Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin 1/7/2003 Tarihli ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2728) 09.07.2020 / 9/7/2020 tarihli ve 2728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’ de Yayımlandı 14.05.2020 / Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537) Resmi Gazete’de Yayımlandı 13.05.2020 / Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537) 01.04.2020 / Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru 26.03.2020 / Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301) 26.03.2020 / Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 20.03.2020 / Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru 04.03.2020 / Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru 03.03.2020 / Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) Resmi Gazete'de Yayımlandı. Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>