Lütfen bekleyiniz...

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
09.07.2020 Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin 1/7/2003 Tarihli ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2728)
09.07.2020 9/7/2020 tarihli ve 2728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’ de Yayımlandı
14.05.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537) Resmi Gazete’de Yayımlandı
13.05.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537)
01.04.2020 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru
26.03.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)
26.03.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
20.03.2020 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru
04.03.2020 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru
03.03.2020 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) Resmi Gazete'de Yayımlandı.
03.03.2020 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
02.03.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178) Resmi Gazete'de Yayımlandı
29.02.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178)
29.01.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081)
31.12.2019 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952)
27.12.2019 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
18.11.2019 Yabancı Bir Kişinin ÖTV ve KDV Ödeyerek Aldığı Aracı Ülkesine Döneceğinden Beraberinde Götürmesi Nedeniyle ÖTV ve KDV'nin İadesi Hakkında Özelge
16.09.2019 Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1542)
15.08.2019 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)
10.08.2019 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
22.07.2019 Yatırım Teşvik Belgesinin Devrinde KDV Uygulaması Hakkında Özelge
16.07.2019 Servis Aracı Olarak Alınan Araç İçin Ödenen KDV ile ÖTV''nin Doğrudan Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hakkında Özelge
28.06.2019 Kurtarıcı Olarak Adlandırılan Araçların Yenilenmesi Halinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından yararlanıp Yararlanılamayacağı Hakkında Özelge
27.06.2019 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7. maddesinden Yararlandıktan Sonra Söz Konusu Araç Üzerindeki Hisselerin Devri Halinde ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı Hakkında Özelge
17.06.2019 ÖTV Kanunu Geçici 7 inci Maddesi İstisna Uygulaması Kapsamında Ticari Taksinin Yenilenmesi Sonucu Yenilemeye Konu Taşıtın Hususiye Çevrilmesi Halinde Söz Konusu İstisnadan Yararlanıp Yararlanılamayacağı Hakkında Özelge
Sayfada 25 Kayıt Toplam 39 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor